Kontroll


A Főkönyvi szoftverről

A Főkönyvi rendszer önállóan is használható, de erőssége, hogy szoros kapcsolatban áll a Kontroll programmal. Megfelelő paraméterezés esetén képes az alap programban rögzített összes gazdasági esemény könyvelésére, a vállalat analitikus nyilvántartásainak jogszabályoknak megfelelő automatikus elkészítésére.

Hirdetés

Vagyis a rendszer alkalmas főkönyvi szemléletű adatrögzítésre – ekkor a bevitt kontírozott bizonylatokhoz csatolhatóak a pénzügyi jellemzők. Valamint lehetőség van a Kontroll rendszerben rögzített bizonylatok átemelésére, ekkor a beállított automatizmusok segítségével azok a felhasználó által megadottaknak megfelelően kontírozva kerülnek át a főkönyvi rendszerbe.

Funkciók listája:

 • Számlatükör karbantartás
 • Kézi könyvelés
 • Automatikus könyvelés: bizonylatok, pénzmozgások, kompenzációk könyvelése
 • Elhatárolt könyvelés
 • Költségnemek és költséghelyek könyvelése
 • Főkönyvi naplók, főkönyvi számlák, főkönyvi kivonat: a könyvelt tételek gyűjtése és lekérdezése és nyomtatása, naplók, főkönyvi számok és időszakok szerint.
 • Automatikus év végi zárás, nyitás
 • Mérleg- és eredmény-kimutatás
 • Vegyes könyvelési sablon
 • A törvényi előírásoknak megfelelő (1 és 2 forintos érmék kivonása miatti) kerekítések
 • Analitikák előállítása: áfa, szállítói-vevői folyószámla, rész- vagy túlfizetések kimutatása
 • Cash-flow kimutatás, vezetői beszámoló készítése: éves beszámolók teljes körű kezelése, jövedelmezőségi kimutatás, paraméterezhető mérleg- és eredmény-kimutatások.

Tárgyi eszköz:

A tárgyi eszköz program egy grafikus felületű webes alkalmazás, amely alkalmas eszközgazdálkodási feladatokat ellátására, a befektetett, vagy a kis értékű eszközök nyilvántartására. A tárgyi eszközök kezelése mellett az immateriális javak, és beruházások elszámolását is biztosítja. A szoftver szintén képes az önálló működésre, valamint a Kontroll rendszer más moduljai által előállított adatok felhasználására.

Funkciók listája:

 • Egyedi, kézi könyvelés támogatása
 • Eszközök, eszközcsoportok, tárolási helyek nyilvántartása
 • Mennyiségi és értékbeli nyilvántartás
 • Gép, berendezés, jármű, ingatlan kezelése
 • Beruházások kezelése
 • Immateriális javak kezelése
 • Automatikus értékcsökkenés számolás
 • Számviteli és adótörvény szerinti elszámolás
 • Eszköz karton számviteli és adótörvény szerint
 • Eszköz, tartozék leltár
 • Lineáris időarányos elszámolás
 • Teljesítményarányos elszámolás
 • Maradványérték kezelés
 • Selejtezések, kivezetések
 • Állományba vételi bizonylat, üzembe helyezési jegyzőkönyv
 • Exportálás XLS, TXT fájlba