Kontroll


CégKontroll főbb műveletek: számlakészítés, főkönyvi könyvelés

A CégKontroll program legfőbb folyamatai úgy tekinthetők át, hogy megnézzük, hogyan lehet egy új partnert rögzíteni, milyen további adatokat kell megadni a rendszerben, hogyan készíthető neki megrendelés, ill. számla, ill. mi lesz az elkészült bizonylatok további sorsa.

Hirdetés

ÚJ PARTNER/HÁZTARTÁS FOLYAMATAI:

A Törzsadatok minden pontja hasonlóan működik: szűrőfelületen tudunk keresni, szűrni az adatok között, a menük és a gyorsbillentyűk is csaknem azonosak minden törzs esetében. A törzsadatok közé lehet új partnert felvinni, a már meglévő partner adatait lehet módosítani, illetve „nem használt”-tá tenni. Törzsadatok/partner/új menüpont kiválasztásával megjelenik a partnerek ablak:  A „Rögzít” menüpontra kattintva, vagy az F4 gomb lenyomásával a kitöltött adatok lementhetők, „Mégsem” menüpontra kattintva vagy az ESC billentyű lenyomása esetén a kitöltött adatok nem kerülnek rögzítésre.

A partnerekhez tulajdonságok és telephelyek rendelhetők, továbbá a telephelyekhez is megadhatók további tulajdonságok. A tulajdonságok száma nincs korlátozva, és definiálhatók cikkekhez, ill. bizonylatokhoz tartozó tulajdonságok is. A partneradatok rögzítése után célszerű kiválogatni a rá jellemző tulajdonságokat. A megadott tulajdonságok alapján a legtöbb lekérdezés szűrhető, ami finomítja a rendszerből kinyerhető információkat, ezért érdemes a tulajdonságok kialakítását jól átgondolni, azokat aktívan használni.

Az előzőleg felvitt tulajdonságok közül balról jobb oldalra mozgathatók azok, amik az adott partnerre vonatkoznak. Hasonlóan adhatók az előzőleg felvitt járatok közül azok, amelyek a megfelelőek lesznek a partner számára A járatok szintén a törzsadatok között rögzíthetők, annak az információnak a rögzítésre szolgálnak, hogy melyik napon történik kiszállás a különböző területekre.

A partnertörzsben a „telephely” menüpont kiválasztásával új telephely rögzíthető, a már meglévők módosíthatók, illetve a telephelyekhez is rendelhetők. tulajdonságok.

 

Ezzel a partneradatok rögzítésre kerültek. A partnereknek készíthetők egyedi bizonylatok, valamint rögzíthetők hozzá megrendelések, amelyek alapján, automatikus és tömeges bizonylatgenerálás végezhető. A megrendelések lehetnek esetiek, ill. állandóak. Az állandó rendeléseket egyszer kell a rendszerben rögzíteni, és az ismétlődés periódusának megfelelően a rendszer generálja az adott időszakot érintő bizonylatokat. Ha az adatokban változás következik be, elegendő az állandó rendelést módosítani.

A rendelés alapadatai után meg kell adni azt a cikket, vagy cikkeket, amiknek a leendő bizonylatokon szerepelniük kell.

Ezek után a bizonylatok elkészítése nem fog akadályba és nehézségbe ütközni.

SZÁMLÁZÁS MENETE MEGRENDELÉSBŐL

A bizonylatok állandó rendelésből menüpontban meg kell adni a megfelelő időszakokat, és már indítható is a számlázás. Szükség esetén további szűrőkkel szűkíthető a feldolgozni kívánt megrendelések köre. Az OK gombra kattintva a program még egyszer megkérdezi, hogy biztosan el kívánjuk-e indítani a számlázást, majd pozitív válasz esetén elindítja a folyamatot. A tábla alján látható az elkészült bizonylatok száma.

Az elkészült számlák megtekinthetők a bizonylatok/karbantartás menüpont alatt, ahol az egyedi bizonylatok is készíthetők. Innentől mindegyik bizonylat önállóan is megnyitható, megfizethető, hiba esetén stornózható. A nyomtatás történhet egyedileg és csoportosan is.

A nyomtatás egyszerűen megoldható a postának történő átadással nyomtatás és borítékolás céljából.

A programban lehetőség van bankok felé a csoportos beszedési megbízás teljesítésére is felkérést küldeni, valamint fogadni azt.

 

 

A bank által küldött állományból a rendszer kiolvassa a fizetési információkat, és rávezeti őket a partner folyószámlájára. A nem fizető, vagy későn fizető ügyfelek részére többféle pénzügyi levél küldésére van lehetőség. Az egyenlegközlők mellett beépített fizetési felszólítás minta és egyedileg testre szabható levélminta is használható, a rendszer nyilvántartja a kiküldött felszólításokat is, így bármikor visszakereshetők. A számlákhoz hasonlóan a felszólítások adatai is átadhatók a postának kiküldésre.

CÉGKONTROLL - FŐKÖNYV

A Főkönyvi rendszer önállóan is használható, de erőssége, hogy szoros kapcsolatban áll a CégKontroll programmal. Megfelelő paraméterezés esetén képes az alap programban rögzített összes gazdasági esemény könyvelésére, a vállalat analitikus nyilvántartásainak jogszabályoknak megfelelő automatikus elkészítésére. Vagyis a rendszer alkalmas főkönyvi szemléletű adatrögzítésre, azaz a bevitt kontírozott bizonylatokhoz kézi rögzítéssel csatolhatóak a pénzügyi jellemzők. Valamint lehetőség van a CégKontroll rendszerben rögzített bizonylatok átemelésére, ekkor a beállított automatizmusok segítségével azok a felhasználó által megadottaknak megfelelően kontírozva kerülnek át a főkönyvi rendszerbe.

Funkciók listája:

- Számlatükör karbantartás

- Kézi könyvelés

- Automatikus könyvelés: bizonylatok, pénzmozgások, kompenzációk könyvelése

- Elhatárolt könyvelés

- Költségnemek és költséghelyek könyvelése

- Főkönyvi naplók, főkönyvi számlák, főkönyvi kivonat: a könyvelt tételek gyűjtése és lekérdezése és nyomtatása, naplók, főkönyvi számok és időszakok szerint.

- Automatikus év végi zárás, nyitás

- Mérleg- és eredmény-kimutatás

- Vegyes könyvelési sablon

- A törvényi előírásoknak megfelelő kerekítések könyvelése

- Analitikák előállítása: áfa, szállítói-vevői folyószámla, rész- vagy túlfizetések kimutatása

A rendszer működése:

A főkönyvi modul adatbázisa megegyezik az alapszoftver adatbázisával. Tehát az adatok nem kerülnek feladásra, másolásra, csupán további információk rögzítése történik meg. A gyors és problémamentes működéshez célszerű az alapszoftverben minden paramétert, főkönyvi számot beállítani. Ennek érdekében bizonyos főkönyvi adatok láthatóvá tehetőek a CégKontrollban is, (Pl. számlakeret) mások viszont csak a Főkönyvi rendszerben érhetőek el:

Amennyiben a paraméterezés megfelelő, maga a könyvelés minimális időt igényel, az adatok mennyiségétől függően csak a feldolgozási folyamat idejéig tart. A feldolgozások száma pedig a naplók számával arányos.

A könyvelés során a könyvelési tételek naplónként gyűlnek, szűrőfelület segítségével lehet keresni közöttük, módosítani, törölni, ill. új tételt rögzíteni kézi módszerrel, ill. automatikus könyveléssel.

A vevő és szállító naplóba a Bizonylat könyveléssel lehet automatikusan bekönyvelni a CégKontrollban elkészült bizonylatokat, a banki naplókba a Pénzmozgás könyvelése funkcióval. Készpénzes pénztár esetén mindkét lehetőség használható.

Mindkét esetben szűrőfelület segítségével válogathatjuk ki a kívánt tételeket, a főkönyvi számokat a törzsekben eltároltak alapján rendeli hozzá a rendszer.  Azok az automatikusan könyvelt tételek, amelyeknek a paraméterezése hiányos volt, a szűrőfelületen kiszűrhetőek, és kézzel javíthatók. Ha tömegesen fordul elő ilyen eset, akkor érdemes kijavítani a paramétereket, és törlés után újrakönyvelni a hibás tételeket.

Könyvelés utáni lekérdezési lehetőségek a következők:

 

Tárgyi eszköz:

A tárgyi eszköz program egy grafikus felületű webes alkalmazás, amely alkalmas eszközgazdálkodási feladatokat ellátására, a befektetett, vagy a kis értékű eszközök nyilvántartására. A tárgyi eszközök kezelése mellett az immateriális javak, és beruházások elszámolását is biztosítja. A szoftver szintén képes az önálló működésre, valamint a Kontroll rendszer más moduljai által előállított adatok felhasználására.

Funkciók listája:

- Egyedi, kézi könyvelés támogatása

- Eszközök, eszközcsoportok, tárolási helyek nyilvántartása

- Mennyiségi és értékbeli nyilvántartás

- Gép, berendezés, jármű, ingatlan kezelése

- Beruházások kezelése

- Immateriális javak kezelése

- Automatikus értékcsökkenés számolás

- Számviteli és adótörvény szerinti elszámolás

- Eszköz karton számviteli és adótörvény szerint

- Eszköz, tartozék leltár

- Lineáris időarányos elszámolás

- Teljesítményarányos elszámolás

- Maradványérték kezelés

- Selejtezések, kivezetések

- Állományba vételi bizonylat, üzembe helyezési jegyzőkönyv

- Exportálás XLS fájlba